Hämeen Seudun Yleisurheilu ry:n vuosikokous 12.11.2020

26.10.2020

Tampereen stadionin (Ratinan) kahviossa

Hämeen Seudun Yleisurheilu ry:n vuosikokous/piiriparlamentti

 

AIKA             Torstaina 12. marraskuuta 2020 klo 18.30, valtakirjojen tarkastus 18.00 – 18.20

PAIKKA       Tampereen stadionin kahvio

 

ESITYSLISTA

                      1 Kokouksen avaus, pj. Jarmo Hakanen

                      2 Valitaan kokouksen toimihenkilöt

                                            2.1. puheenjohtaja

                                            2.2. sihteeri

                                            2.3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

                                            2.4. kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan läsnä olevat jäsenet. valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6 Esitetään

                                            6.1. toimintakertomus 1.10.2019– 30.9.2020

                                            6.2. tilinpäätös 1.10.2019 – 30.9.2020

                                            6.3. tilintarkastajien lausunto

7 Päätetään

                                            7.1. tilinpäätöksen vahvistamisesta

7.2. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8 Esitetään ja hyväksytään

                                            8.1. toimintasuunnitelma 1.10.2020 – 30.9.2021

8.2. liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle toimintakaudelle

                                            8.3. taloussuunnitelma 1.10.2020 – 30.9.2021.

9  Päätetään

hallituksen jäsenten lukumäärästä

                                            Esitys: 1+9 (sama kuin edelliskausina)

10 Valitaan viisi (huom kohta 10) jäsentä hallitukseen toimikaudelle 1.10.2020– 30.9.2022

Erovuorossa ovat  Jukka Heimonen TU-38, Esa Kivioja NoU, Jouko Lehtonen FoSa, Kari Uolamo ToiVa, Ria Väisänen TP

Hallituksessa jatkavat 2020 – 2021: Harri Samuelsson IkU, Kirsi-Marja Koskela HlT, Risto Heinonen KU-68, Markku Ruonavaara LeKiYU

11 Valitaan  kaudelle 2021 – 2022 kolme liittovaltuutettua ja heille kolme

varahenkilöä (järjestys)

Sääntö: valtuutetut edustavat molempia sukupuolia.                

12 Valitaan tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö toimikaudelle 1.10.2020– 30.9.2021

Tilintarkastajana on toiminut Markku Ala-Mettälä, varahenkilönään Kalle Mäkelä

13 Muut  asiat

14 Kokouksen päätös

Liitteet