I-TASO, YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO TAMPERE / VEHMAINEN toteutetaan monimuotokoulutuksena

6.5.2020

Tutkinnon osaamistavoite
Tutkinnon jälkeen osallistuja osaa suunnitella ja ohjata seuran 7 - 11-vuotiaiden
urheilukoulua huomioiden lasten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä
kehityksen.
 

Tutkinnon oppisisältö ja kesto

Tutkinnon aiheina ovat mm. vuorovaikutustaidot, lasten ohjaaminen ja harjoituksen
johtaminen, lasten urheilun perusteet sekä yleisurheilun lajiopetus. Tutkinnon sisältöön
kuuluu myös oppimisympäristössä tehtävät.
 

Tutkinnon kesto on n 12 tuntia
 

Tutkinnon toteutus:
 Etäopetus (3x2h, Teams): ti 19.5. , ti 26.5. , ti 16.6. klo 17.00-19.00
 Lähiopetus (2x3h) kesällä/syksyllä myöhemmin
 

Koulutusmateriaali "Yleisurheiluopas" -kirja, todistus ja muu jaettava materiaali.
Edut Mahdollisuus hakeutua tason 1 Nuorten Yleisurheiluohjaatutkinnolle.
 

Valintakriteeri
Hakijalta edellytetään, että hän on vähintään 15-vuotias.
 

Tutkinnon hinta: 130 €/hlö, sisältäen koulutuksen, tilat ja tutkintomateriaalin.
 

Sitovat ilmoittautumiset tutkinnolle 11.5.2020 mennessä osoitteessa
www.yleisurheilurekisteri.fi palvelutunnus 2020YTVEHMAINEN
 

Ilmoittautuneille lähetetään kutsu ja ohjeet muutama päivä ennen tutkinnon alkua.
Tiedustelut aluepäällikkö Mika Tyrkkö p. 044 257 6169, mika.tyrkko@sul.fi

SUOMEN URHEILULIITTO

Linkki esitteeseen