HämSY:n vuosikokous 2019

21.10.2019

Kokous pidetään 5.11.2019 klo 17.30 Maa- ja Metsätalolla. Tilaisuuden jälkeen pidetään palkitsemistilaisuus alkaen klo 19.00.

Hämeen Seudun Yleisurheilu ry:n vuosikokous/piiriparlamentti

 

AIKA         Tiistaina 5. marraskuuta 2019 klo 17.30, valtakirjojen tarkastus 17.00 – 17.20

PAIKKA     Maa- ja Metsätalo, os. Näsilinnankatu 45, Tampere

 

ESITYSLISTA

                 1 Kokouksen avaus, pj. Jarmo Hakanen

                 2 Valitaan kokouksen toimihenkilöt

                      2.1. puheenjohtaja

                      2.2. sihteeri

                      2.3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

                      2.4. kaksi ääntenlaskijaa

                 3 Todetaan läsnä olevat jäsenet. valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät

                 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                 5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

                 6 Esitetään

                      6.1. toimintakertomus 1.10.2018– 30.9.2019

                      6.2. tilinpäätös 1.10.2018 – 30.9.2019

                      6.3. tilintarkastajien lausunto

                 7 Päätetään

                      7.1. tilinpäätöksen vahvistamisesta

                      7.2. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

                 8 Esitetään ja hyväksytään

                      8.1. toimintasuunnitelma 1.10.2019 – 30.9.2020

                      8.2. liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle toimintakaudelle

                      8.3. taloussuunnitelma 1.10.2019 – 30.9.2020

                 9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2019-2020

                      Puheenjohtaja Jarmo Hakanen on erovuorossa.

                 10  Päätetään

                      hallituksen jäsenten lukumäärästä

                      Esitys: 1+9 (sama kuin edelliskausina)

                11 Valitaan neljä (huom kohta 10) jäsentä hallitukseen toimikaudelle 1.10.2019 – 30.9.2020

                  Erovuorossa ovat Harri Samuelsson IkU, Kirsi-Marja Koskela HlT, Risto Heinonen KU-68,

                 Markku Ruonavaara LeKiYU

                Hallituksessa jatkavat toimikauden 309.2020 loppuun: Jukka Heimonen TU-38, Esa Kivioja NoU,

              Jouko Lehtonen FoSa, Kari Uolamo ToiVa, Ria Väisänen TP 

               12 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle

                      1.10.2019– 30.9.2020

                      Tilintarkastajina ovat toimineet Taisto Vainio (Jarmo Poskiparta) ja Markku Ala-Mettälä (Kalle Mäkelä).

                 13 Muut asiat

                 14 Kokouksen päätös