Kansallisten-ja avoimien alueellisten kilpailuiden haku on auki 15.11-30.11.

7.11.2018

Huuomioikaa,että kansallisia ovat vain ulkoradoilla tapahtuvat kilpailut. Kaikki muut hakuvelvoitteet täyttävät kisat ovat avoimia alueellisia kilpailuita. Myöhemmin aukeaa piirin myöntämien kilpailuiden haku.

Kansalliset kilpailut 2019 (hakuaika 15.–30.11.2018).
Kansalliset kilpailut ovat pelkästään ulkoratakauden (rata/kenttäkilpailut) yleisen sarjan kisoja. Loput kisat ovat joko aluekisoja ja piirin myöntämiä. Kansallisia kilpailuja ulkoratakaudelle 2019 myönnetään noin 10 kappaletta. Niitä hallinnoi SUL ja alueiden kilpailuvastaavat. Niitä haetaan sähköisesti hakupalvelun kautta. Hakulinkki: http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/
Kansallisen kisojen lajit koordinoidaan ja päätetään yhdessä kisajärjestäjien ja SUL:n kesken. Kisajärjestäjä esittää lajit sähköisen kilpailuhaun yhteydessä.
Kansallisille kilpailuille asetetut hakuvaatimukset
• Kaikki lajiryhmät kattava lajiohjelma
• Minimissään 12 lajia.
• 19/17-sarjan lajeja voi olla mukana.
• 400 m kestopäällystekenttä. Pinnoite ja suorituspaikat ovat hyvässä kunnossa.
• Halu päästä Tähtikisaluokkaan tulevaisuudessa.

Aluekisat 2019 (hakuaika 15.-31.11.2018) HUOM! Uusi kisaluokka, joita koordinoivat alueet
Aluekisoja ulkoratakaudelle 2019 sekä hallikilpailuja sisäratakaudelle 2019 haetaan sähköisesti hakupalvelun kautta. Hakulinkki: http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/
Aluekisoihin kuuluvat: Ulkoratakilpailut Hallikilpailut Kävelykilpailut Maantielajien kilpailut
Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee merkitä haetun kilpailun luokka esim. hallikilpailut tulee merkitä ”Hallikilpailu”. Kilpailulle myönnettävän lopullisen luokituksen ja ajankohdan päättävät alueet ja kilpailuvaliokunta hakemusten pohjalta. Luokituksen pohjana ovat lähtökohtaisesti alla esitetyt kilpailuvaliokunnan linjaukset ts. kilpailuvaliokunta voi erikoistapauksissa poiketa annetusta linjasta esim. yhden lajin kutsukilpailu.
HUOM! Vain määräaikaan mennessä sähköisen palvelun kautta haetut kisat huomioidaan. Ei-riittävän lajiohjelman kattavat kilpailut kuuluvat piirien myöntämät -luokkaan.
Ulkoratakilpailut (aluekisat):
• ulkoratakaudella oleva kisat
• pääsääntöisesti 19/17-ikäluokan ja yleisen sarjan lajeja.
• monipäiväiset nuorten Games-tyyppiset kisat
Hallikilpailut:
• kiertävällä radalla varustetuissa halleissa olevat kilpailut
• pääsääntöisesti aikuisten lajeja
• valtakunnallisesti merkittävät nuorisohallikilpailut
Kävelykilpailut:
• Radalla (m) tai maantiellä (km) järjestetyt kävelykilpailut
Maantielajit sis. maratonit ja puolimaratonit:
• Vain virallisesti mitatuilla maantiereiteillä olevat kisat