HämSY:n vuosikous 2018

23.10.2018

Kokous pidetään ti 6.11.2018 Saarioinen Oy:n pääkonttorilla. Tervetuloa.

Hämeen Seudun Yleisurheilu ry:n vuosikokous/piiriparlamentti

AIKA       Tiistaina 6. marraskuuta 2018 klo 18.00, valtakirjojen tarkastus 17.30 – 17.50

PAIKKA  Saarioinen Oy:n  pääkonttori, Järvensivuntie 1 Tampere

 

ESITYSLISTA

               1 Kokouksen avaus, pj. Jarmo Hakanen

               2 Valitaan kokouksen toimihenkilöt

                              2.1. puheenjohtaja

                              2.2. sihteeri

                              2.3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

                              2.4. kaksi ääntenlaskijaa

               3 Todetaan läsnä olevat jäsenet. valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät

               4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

               5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

               6 Esitetään

                              6.1. toimintakertomus 1.10.2017– 30.9.2018

                              6.2. tilinpäätös 1.10.2017 – 30.9.2018

                              6.3. tilintarkastajien lausunto

7 Päätetään

                              7.1. tilinpäätöksen vahvistamisesta

                              7.2. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8 Esitetään ja hyväksytään

                              8.1. toimintasuunnitelma 1.10.2018 – 30.9.2019

                              8.2. liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle toimintakaudelle

                              8.3. taloussuunnitelma 1.10.2018 – 30.9.2019

9  Päätetään

   hallituksen jäsenten lukumäärästä

                              Esitys: 1+9 (sama kuin edelliskausina)

              

10 Valitaan viisi (huom kohta 9) jäsentä hallitukseen toimikaudelle 1.10.2018 – 30.9.2019

Erovuorossa:  Jukka Heimonen TU-38, Esa Kivioja NoU, Jouko Lehtonen FoSa, Outi Mikkonen RuovPi, Ria Väisänen TP

Hallituksessa jatkavat toimikauden 30.9.2019 loppuun:  Harri Samuelsson IkU, Kirsi-Marja Koskela HlT, Risto Heinonen KU-68, Markku Ruonavaara LeKiYU

11 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle 1.10.2018 – 30.9.2019

Tilintarkastajina ovat toimineet Taisto Vainio (Jarmo Poskiparta) ja Markku Ala-Mettälä (Kalle Mäkelä).

12 Valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä Suomen Urheiluliiton liittovaltuustoon toimikaudeksi 1.1.2019 – 31.12.2020

Varsinaiset jäsenet 2017-2018 Jarmo Hakanen, Esa Kivioja, Kirsi-Marja Koskela ja varahenkilöt: 1. Ria Väisänen 2.Markku Ruonavaara 3. Jukka Heimonen

               13 Muut asiat

               14 Kokouksen päätös