Kilpailuiden hakeminen kaudelle 2019

13.9.2018

Alla tietoa kilpailuiden hakemisesta kaudelle 2019. Piirin myöntämien haku aukeaa 15.1.2019. Tiedustelut Harri Samuelsson, harri.samuelsson@ippnet.fi, 0505551391

Vuoden 2019 kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen, vuoden 2021 SM-kilpailujen ja vuoden 2022 Kalevan kisojen hakeminen
Kilpailujen luokittelu ja hakuajat
Kalevan kisat 2022; haku 15.2.2019 mennessä
SM-kilpailut 2021; haku 30.9.2018 mennessä
Pohjoismaiset maaottelut 2020; haku 31.1.2019 mennessä
GP-kisat 2019; haku 31.8.2019 mennessä
1-2 lajin TV-kisat; haku 31.8.2019 mennessä
Tähtikisat 2019; haku 30.9.2018 mennessä
Kv. hallikisat 2019; haku 30.9.2018 mennessä
Lajikarnevaalit 2019; haku 30.9.2018 mennessä
Kansalliset kisat 2019; haku 15.11.–30.11.2018 välisenä aikana
Aluekisat 2019; haku 15.11–30.11.2018 välisenä aikana
Piirin myöntämät kilpailut 2019; haku piirien ohjeiden mukaisesti 15.1.2019 alkaen
Seuracup’in finaalit 2019; haku 30.9.2018 mennessä

Jokaisen kilpailuluokan tarkemmat hakuohjeet löytyvät ko. kisojen kohdilta.
Pohjoismaiset maaottelut/mestaruuskilpailut 2020 (haku 31.1.2019 mennessä) SUL julistaa haettavaksi vuoden 2020 nuorten PM-ottelut. Kisojen järjestelyoikeuksista kiinnostuneiden tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus kilpailupäällikkö Mika Muukalle SUL:oon 31. tammikuuta 2019 mennessä.
Pohjoismaisten maaotteluihin koskeviin kysymyksiin vastaa liiton kilpailupäällikkö Mika Muukka (e-mail: mika.muukka@sul.fi, tai p. 040 830 6792).
GP-kisojen 2019 ja 1-2 lajin TV-kisojen (haku 31.8.2018 mennessä)
Kisojen hakuohjeesta on erillinen lomake, joka löytyy: http://yleisurheilu.fi/kilpailu-ja-olosuhteet/kilpailujen-hakeminen. Tarvittaessa sitä voi pyytää Mika Muukalta.
2
Tähtikisat 2019 (haku 30.9.2018 mennessä)
Kisojen hakuohjeesta on erillinen lomake, joka löytyy: http://yleisurheilu.fi/kilpailu-ja-olosuhteet/kilpailujen-hakeminen. Tarvittaessa sitä voi pyytää Mika Muukalta.
Kansainväliset hallikisat 2019 (haku 30.9.2018 mennessä)
SUL julistaa haettavaksi vuoden 2019 kansainväliset hallikisat. SUL:n kilpailuvaliokunta päättää ja koordinoi kisojen ajankohdat. Kisojen järjestelyoikeuksista kiinnostuneiden tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus kilpailupäällikkö Mika Muukalle SUL:oon 30. syyskuuta 2018 mennessä.
Lajikarnevaalit 2019 (haku 30.9.2018 mennessä)
Lajikarnevaalikilpailuja koordinoi ja päätöksen järjestäjistä tekee SUL:n seurapalveluosasto.
Huom!: Tämän lisäksi hakijan tulee viedä kilpailunsa sähköiseen järjestelmään tekemällä yleisen kilpailuhaun edellyttämä täydellinen hakemus 15.–30.11.2018 välisenä aikana.
Hakulinkki: http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/
Lajikarnevaaleja koskeviin kysymyksiin vastaa aluepäällikkö Tapio Rajamäki (e-mail: tapio.rajamaki@sul.fi, tai p. 040 740 8300).
Kansalliset kilpailut 2019 (hakuaika 15.–30.11.2018).
Kansalliset kilpailut ovat pelkästään ulkoratakauden (rata/kenttäkilpailut) yleisen sarjan kisoja. Loput kisat ovat joko aluekisoja ja piirin myöntämiä. Kansallisia kilpailuja ulkoratakaudelle 2019 myönnetään noin 10 kappaletta. Niitä hallinnoi SUL ja alueiden kilpailuvastaavat. Niitä haetaan sähköisesti hakupalvelun kautta. Hakulinkki: http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/
Kansallisen kisojen lajit koordinoidaan ja päätetään yhdessä kisajärjestäjien ja SUL:n kesken. Kisajärjestäjä esittää lajit sähköisen kilpailuhaun yhteydessä.
Kansallisille kilpailuille asetetut hakuvaatimukset
• Kaikki lajiryhmät kattava lajiohjelma
• Minimissään 12 lajia.
• 19/17-sarjan lajeja voi olla mukana.
• 400 m kestopäällystekenttä. Pinnoite ja suorituspaikat ovat hyvässä kunnossa.
• Halu päästä Tähtikisaluokkaan tulevaisuudessa.
3
Aluekisat 2019 (hakuaika 15.-31.11.2018) HUOM! Uusi kisaluokka, joita koordinoivat alueet
Aluekisoja ulkoratakaudelle 2019 sekä hallikilpailuja sisäratakaudelle 2019 haetaan sähköisesti hakupalvelun kautta. Hakulinkki: http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/
Aluekisoihin kuuluvat: Ulkoratakilpailut Hallikilpailut Kävelykilpailut Maantielajien kilpailut
Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee merkitä haetun kilpailun luokka esim. hallikilpailut tulee merkitä ”Hallikilpailu”. Kilpailulle myönnettävän lopullisen luokituksen ja ajankohdan päättävät alueet ja kilpailuvaliokunta hakemusten pohjalta. Luokituksen pohjana ovat lähtökohtaisesti alla esitetyt kilpailuvaliokunnan linjaukset ts. kilpailuvaliokunta voi erikoistapauksissa poiketa annetusta linjasta esim. yhden lajin kutsukilpailu.
HUOM! Vain määräaikaan mennessä sähköisen palvelun kautta haetut kisat huomioidaan. Ei-riittävän lajiohjelman kattavat kilpailut kuuluvat piirien myöntämät -luokkaan.
Ulkoratakilpailut (aluekisat):
• ulkoratakaudella oleva kisat
• pääsääntöisesti 19/17-ikäluokan ja yleisen sarjan lajeja.
• monipäiväiset nuorten Games-tyyppiset kisat
Hallikilpailut:
• kiertävällä radalla varustetuissa halleissa olevat kilpailut
• pääsääntöisesti aikuisten lajeja
• valtakunnallisesti merkittävät nuorisohallikilpailut
Kävelykilpailut
• Radalla (m) tai maantiellä (km) järjestetyt kävelykilpailut
Maantielajit sis. maratonit ja puolimaratonit:
• Vain virallisesti mitatuilla maantiereiteillä olevat kisat
4
HUOM!
• Seuraottelut ja aikuisurheilijoiden ja muiden järjestöjen -kisat tulee hakea piirin myöntämiksi.
• Seuran sisäiset kisat (suljetut ulkopuolisilta) esim. mestaruuskilpailut tulee anoa seurakisaluokkaan (ei tilastokelpoinen).
• Maastot, hölkät ja muut ”ei virallisesti mitatuilla” reiteillä olevat kisat tulee hakea piirin myöntämiksi.
• Ei kiertävällä radalla ja pelkästään M/N22-17 ja/tai P/T-sarjojen sisähallikisat tulee anoa piirin myöntämiksi.
Lisätietoja avoimet aluekilpailuihin koskeviin kysymyksiin vastaa alueiden kilpailuvastaavat (yhteystiedot hakukirjeen lopussa) tai liiton kilpailupäällikkö Mika Muukka.
Hakurajoitukset kisoille
• Kalevan kisojen tai Ruotsi-ottelun järjestäjä ei voi hakea samalle vuodelle: Muita TV-kisoja sekä SM-kilpailuja (pois lukien hallikisat sekä maantiekisat).
• Lähtökohtaisesti kisajärjestäjä/paikkakunta voi kesän kilpailukauden aikana järjestää yhden televisioitavan yleisurheilukilpailun
HUOM!
• TV- ja Tähtikisapäiville ei myönnetä kansallisia kisoja tai muita M/N, M/N22-sarjojen lajeja aluekisoihin.
• Kansallisten kisapäiviin ei myönnetä muita M/N, M/N22-sarjan lajeja aluekisoihin
• Maaottelut tms. ovat yllä mainittujen rajoitusten ulkopuolella.
• Muiden tapahtumien vaikutus huomioidaan järjestäjiä päätettäessä.
Seuracup´in finaalihaku 2019 (haku 30.9.2018 mennessä) SUL julistaa vuoden 2019 Seuracup finaalit haettaviksi.
Finaalit järjestetään alustavasti lauantaina 24.8.2019 neljällä eri paikkakunnalla neljässä eri sarjassa.
• Alle 10 000 asukkaan paikkakunnilla toimivat seurat
• 10 000 - 30 000 asukkaan paikkakunnilla toimivat seurat
5
• Yli 30 000 asukkaan paikkakunnilla toimivat seurat
• Superfinaali
Hakuvaatimukset:
• hyväkuntoinen urheilukenttä
• majoitus- ja ruokailumahdollisuus
• innostunut ja osaava kisajärjestäjä
• sitoutuu yhteisiin päätöksiin
Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa 30.9.2018 mennessä osoitteeseen: mika.tyrkko@sul.fi.
Lisätietoa Seuracup finaalihausta antavat tarvittaessa aluepäällikkö Mika Tyrkkö e-mail: mika.tyrkko@sul.fi, p. 044 257 6169
Arvokilpailukalenterit
Arvokilpailukalenterit ovat liiton kotisivuilla kohdassa: Kilpailut ja olosuhteet - Kilpailukalenterit. Vuoden 2019 kalenteri on erityisen tärkeä tulevia kilpailuja haettaessa, koska sieltä löytyvät GP- ja Tähtikisojen päivät, joiden kohdalla on hakurajoituksia. Em. kisojen päivät päätetään ennen kuin kansallisten kisojen hakua alkaa 15.11.2018.
Lisätietoja arvokilpailukalenterista antaa tarvittaessa liiton kilpailupäällikkö Mika Muukka
Piireissä myönnettävät piirien myöntämät kilpailut vuodelle 2019
Piireissä myönnettävät piirien myöntämät kilpailut haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja niille avataan oma hakujakso kilpailukalenteri.fi- järjestelmässä 15.1.2019 alkaen. Tarkemmista hakuajoista ja -ohjeista tiedottavat piirit itsenäisesti.
Piirin myöntämissä ulkoratakisoissa voi vain poikkeustapauksissa olla yleisen sarjan lajeja esim. muutama heittolaji.
6
SM-kilpailujen hakeminen
SM-kilpailut 2021
Suomen Urheiluliitto julistaa haettaviksi Yleisurheilun mestaruuskilpailusääntöjen mukaiset Suomen mestaruuskilpailut vuodelle 2021:
• SM-viestit
• SM-maraton
• SM-maantiejuoksut
• SM-maantiekävelyt
• SM-maastojuoksut
• M/N 22-19 -sarjojen SM-kilpailut
• M/N 17-16 -sarjojen SM-kilpailut
• P/T 15-14 -sarjojen SM-kilpailut
• Moniottelujen mestaruuskilpailut (kaikki nuorten sarjat)
sekä seuraavat hallimestaruuskilpailut:
• Miesten ja naisten SM-hallikilpailut
• M/N 22-19-17-sarjojen SM-hallikilpailut
• Moniottelujen SM-hallikilpailut (M/N, M/N 22-19-17, P/T15)
SM-kilpailut myönnetään liittovaltuuston hyväksymän alueellisen kiertojärjestyksen mukaisesti. Voimassa oleva kiertojärjestys on julkaistu oheisena. Huomaa, että kaikki SM-kilpailut eivät ole kiertojärjestykseen sidottuja, vaan viittä voi hakea vapaasti!
Nuorten SM-hallikilpailuja on mahdollista hakea myös erikseen vain M/N 17-sarjalle ja M/N 22-19-sarjoille, jos kaksi hakijatahoa ovat sopineet tällaisesta hakujärjestelystä etukäteen.
Ulkoratojen SM-moniottelut haetaan ja myönnetään tyypillisesti kahdelle samalta alueelta olevalle paikkakunnalle, jotka sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan.
Huom! SM-kilpailujen ohjelmassa on myös pitkien heittojen talvimestaruuskilpailut. Niitä ei haeta samalla tavoin kuin muita SM-kilpailuja, vaan kisojen kiertoa koordinoivat SUL:n kilpailuvaliokunta ja SUL:n valmennusosasto. Kevättalven 2019 kisojen järjestämistä harkitsevat tahot voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan Mika Muukalle (e-mail: mika.muukka@sul.fi, p. 040 830 6792).
Kiertojärjestyksen ulkopuolella olevat SM-kilpailut
SM-maantiekävelyt ja SM-hallimoniottelut, SM-maraton ja SM-maantiejuoksut eivät sisälly kiertojärjestykseen. Näiden kilpailujen kiertoa koordinoi liiton kilpailuvaliokunta, joka pyrkii sijoittamaan maantiekilpailut pääsääntöisesti jo
7
olemassa olevien ja järjestelyiltään hyviksi osoittautuneiden massatapahtumien yhteyteen. Hakemuksia voi vapaasti lähettää kaikilta alueilta. Kilpailuvaliokunta ei kuitenkaan ole sidottu ehdokasvalinnassaan rajoittumaan pelkästään hakemuksen lähettäneisiin järjestäjätahoihin. Myöskään Kalevan kisat eivät sisälly kiertojärjestykseen, vaan sitä voidaan hakea vapaasti (kisan hakeminen kohdassa Kalevan kisat).
Hakeminen
Vuoden 2021 SM-kilpailujen hakemukset on mestaruuskilpailusääntöjen mukaan lähetettävä syyskuun 30. päivään 2018 mennessä alueille (aluevastaaville), jotka toimittavat hakemukset alueen lausunnolla varustettuna SUL:n kilpailuvaliokunnalle marraskuun 1. päivään mennessä. Hakemukset tulee tehdä virallisella SM-kilpailujen hakulomakkeella, joka löytyy liiton kotisivuilta kohdasta kilpailut ja olosuhteet – Kilpailujen hakeminen, huomioiden kuitenkin yleiset SM-kisojen hakemista koskevat ohjeet (kts. jäljempänä).
Päätöksen SM-kisojen järjestämisoikeuksista (pl. Kalevan kisat) tekee SUL:n hallitus keväällä 2019.
Kalevan kisat 2022
Suomen Urheiluliitto julistaa vuoden 2022 Kalevan kisat haettaviksi SUL:n mestaruuskilpailusääntöjen kohdan 2.3 (Kalevan kisojen tarjoukset) mukaisesti. Kalevan kisojen hakutarjouksesta tulee selvitä:
• Seuran/seurojen luokka
• Kentän tekninen varustelu, pinnoitteen ikä sekä ratojen määrä
• Katsomotilojen määrä
• Muut mestaruuskilpailu- ja IAAF:n sääntöjen mukaiset vaatimukset suorituspaikoille
• Paikkakunnan majoituskapasiteetti
• Edellytykset järjestää urheilullisesti ja yleisöystävällisesti hyvät kisat
• Seuran/seurojen kunniakierroksen tulos vuonna 2018
• Kaupungin/kunnan tuki ja muut suunnitelmat tapahtumaan liittyen
Erityisen tärkeätä on liittää hakemukseen kentän ja sitä ympäröivien alueiden tarkka käyttösuunnitelma sekä myös kaupungin/kunnan kirjalliset luvat siinä tapauksessa, että kisoja varten tarvitaan jotain huomattavia erikoisjärjestelyjä.
8
Kalevan kisojen urheilukentän on oltava vapaa mainoksista SUL:n ja järjestäjien käyttöön.
Kalevan kisojen viralliselle hakulomakkeelle (liiton kotisivuilta kohdasta kilpailut ja olosuhteet – Kilpailujen hakeminen) tehtävästä tarjouksesta tulee selvitä myös tarjoussumma, SUL:n ja sen nimeämien Kalevan kisojen pääyhteistyöyritysten asettamien velvoitteiden täyttäminen sekä järjestäjien tai ulkopuolisen tahon antama taloudellinen takuu SUL:lle kisojen tarjoussummasta. Tarjouksen on oltava vähintään yhtä suuri kuin SUL:n hallituksen asettama minimitulostavoite, jotta hakemus tulisi huomioiduksi. Tarjouksen liitteenä tulee olla kisojen alustava tulo- ja menoarvio.
Tarjoukset on jätettävä SUL:n toimistoon suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä lukee ”Kalevan kisojen tarjous”, helmikuun 15. päivään 2019 mennessä.
Huom!
Mikäli hakemus ei ole täydellinen kaikkine liitteineen ennen SUL:n hallituksen käsittelyä, niin hakemusta ei voida käsitellä kevään liittovaltuuston kokouksessa. Ts. hallituksen tulee varmistaa, että hakemus on pätevä.
Hallitus voi itse päättää puoltaako se jotakin hakijaa vai ei. Hallitus myös esittää liittovaltuustolle valintamenetelmän.
Liittovaltuusto käsittelee Kalevan kisojen valintamenettelyä marraskuussa 2018. Valintamenettelystä tehdään tarvittaessa tarkentava lisäohje.
Lisätiedusteluihin vastaa ja minimitulostavoitteen kertoo toimitusjohtaja Harri Aalto.
Tärkeää huomioitavaa kaikkia SM-kisoja haettaessa
Yleiset edellytykset SM-kilpailujen hakemiselle on määritelty Yleisurheilun mestaruuskilpailusäännöissä. Myös yleiset talousehdot on määritelty siellä.
Hakijan on huolehdittava siitä, että ulkokenttien SM-kilpailujen yleiset olosuhdevaatimukset on jo täytetty, tai että tarvittavista kunnostuksista on jo olemassa kuntien vahvistetut päätökset. Nämä olosuhdevaatimukset löytyvät liiton nettisivuilta (kilpailut ja olosuhteet – Olosuhteet – Kentät ja sisähallit). Kalevan kisoille on samassa kansiossa oma olosuhdevaatimus luettelo.
Hakijan tulee varmistaa ennen hakemuksen jättämistä, että varsinaisten kenttäolosuhteiden lisäksi myös muut tapahtuman sujuvaan läpivientiin tarvittavat tilat (media-, sosiaali-, VIP-, yleisöpalvelu-, majoitus- yms.) ja palvelut ovat ko. tapahtuman luonteeseen nähden riittävät sekä laadultaan että kapasiteetiltaan. Samalla tulee varmistaa, että kentän katsomo olisi katettu ainakin osittain, vaikka väliaikaisilla ratkaisuilla.
9
Erityisesti hakijan tulee varmistaa kilpailijoiden/joukkueiden majoitustilojen riittävyys lähiseudulta edulliseen hintaan.
Alueen tulee hakijoita arvioidessaan ja omaa puoltoaan muodostaessa ottaa huomioon edellä mainitut olosuhde- ja majoitusasiat.
Mikäli olosuhdeasioissa on kysyttävää tai epävarmuutta, on syytä olla hyvissä ajoin yhteydessä liiton kilpailupäällikköön Mika Muukkaan tarkempien ohjeiden saamiseksi.
Huom! Kaikkien SM-kisojen hakemuksissa tulee ilmoittaa ko. seuran/seurojen kunniakierroksen tulos vuodelta 2018. Kunniakierroksen suorittaminen on yksi keskeisiä edellytyksiä SM-kisojen saamiselle.
Kaikkien niiden SM-kilpailujen kohdalla, joiden ohjelmassa on pitkiä heittolajeja, tulee hakemuksen liitteenä olla kisojen varsinaisen kilpailukentän käytöstä päättävän tahon antama kirjallinen vahvistus siitä, että kaikki kisojen virallisessa ohjelmassa olevat lajit (myös moukari) saadaan suorittaa kyseisellä kilpailukentällä!
Edelleen hakijan tulee huomioida, että SUL:n haltuun jäävät seuraavat mainosoikeudet:
- sisäkentän mainospaikat - 30 m laitamainostilaa hyvältä TV-näkyvyysalueelta - kilpailunumeroiden mainostila
Huom! SM-kisojen, jossa paikalla on TV, kohdalla tehdään mainosoikeuksista erillinen laajempi yhteistyösopimus SUL:n ja kisojen järjestäjän kesken. Ts. mainostilat/määrät voivat olla erilaisia, mitä edellä lueteltu.
SUL:n hallituksen päätöksen mukaisesti kaikki TV-sopimusasiat käsitellään, koordinoidaan ja hyväksytään SUL:ssa. Tämä merkitsee myös sitä, että kaikki televisiointeja koskevat neuvottelut hoitaa liiton toimitusjohtaja Harri Aalto.
Mikäli mestaruuskilpailusääntöihin tehdään hallituksen päätöksellä muutoksia, koskevat muutokset automaattisesti myös jo myönnettyjä SM-kisoja.
10
SM-kisojen alueellinen kiertojärjestys 2021 – 2025
2021
2022
2023
2024
2025
SM-viestit
Pohjoinen
Etelä
Lounas
Länsi
Kaakko
SM-maastot
Itä
Lounas
Etelä
Kaakko
Länsi
SM-hallit M/N
Länsi
Itä
Etelä
Lounas
Länsi
SM 22-19
Lounas
Länsi
Lounas
Etelä
Etelä
SM 17-16
Etelä
Lounas
Länsi
Itä
Lounas
SM 15-14
Länsi
Etelä
Kaakko
Etelä
Lounas
SM-hallit 22-19-17
Lounas
Etelä
Pohjoinen
Länsi
Etelä
SM-moniottelut, nuoret
Etelä
Kaakko
Länsi
Lounas
Pohjoinen
Alue/piirinmestaruuskisat
Alueet/piirit päättävät itsenäisesti alue/piirinmestaruuskisojen muodot. Ajankohdat sovitetaan muun kansallisen kalenterin kanssa, jottei tule päällekkäisyyksiä.
Alueiden kilpailuvastaavat
Alueiden kilpailuvastaavat ovat kaikki SUL:n kilpailuvaliokunnan jäseniä. He auttavat tarvittaessa kilpailujen hakijoita sopivan päivämäärän valinnassa.
Eteläinen alue (Hel, NÅID, Uus)
Esko Kuha e-mail: esko.kuha@kolumbus.fi p. 040 506 3301
Kaakkoinen alue (EK, Kym, Lahti)
Hannu Nurminen e-mail: h.nurminen53@gmail.com p. 044 716 1092
11
Lounainen alue (Häme, Sat, VS, ÅID)
Jarmo Hakanen e-mail: jarmo.hakanen@pyrinto.fi p. 050 554 1358
Läntinen alue (EP, KP, KS, ÖID)
Ari Honkanen e-mail: honkanen.ari@gmail.com p. 040 721 9654
Itäinen alue (PK, PS, ES)
Jaana Kujala e-mail: jaana.kujala@opedu.kuopio.fi p. 0400 673 056
Pohjoinen alue (Kai, Lappi, LP, PP)
Harri Heikkilä e-mail: harrihei70@gmail.com
p. 050 327 2740