Piirin-ja pm-kilpailuiden haku on auki

8.2.2024

Piirin myömtämiä ja pm-kilpailuita haetaan osoitteesta kilpailukalenteri.fi/piirihaku. Haku päättyy 15.3. Katsokaa jo myönnetyt kansallisen tai aluekilpailun luokituksen kisat kilpailukalenteri.fi sivuilta ja älkää anoko niiden päälle samankaltaisia kisoja. Piirinmestaruuskilpailuiden päivät löytyvät myös HämSYn sivuilta. Alla ohjeita anomiseen. Tiedustelut Harri Samuelsson, 050 5551391, harri.samuelsson@ippnet.fi.

Piireissä myönnettävät piirien myöntämät kilpailut vuodelle 2024

Piireissä myönnettävät piirien myöntämät kilpailut haetaan sähköisen

hakujärjestelmän kautta ja niille avataan oma hakujakso kilpailukalenteri.fi-

järjestelmässä 15.2.2024 alkaen. Tarkemmista hakuajoista ja -ohjeista tiedottavat

piirit itsenäisesti. https://www.kilpailukalenteri.fi/piirihaku/

HUOM! Piirin myöntämiä kisoja ei voida hakea WA:n ranking-kisoiksi.

Hakurajoitukset:

• Piiri ei voi myöntää kisoja toisen piirin alueelle.

• Kilpailevia tapahtumia/lajeja ei voi myöntää ns. ylemmän luokan kisojen

kanssa

• YAG:n aikana ei voida myöntää P/T-sarjojen lajeja. YAG:n 17-sarjan

kisapäivänä ei voida myöntää muita 17-sarjan kisoja.

• karnevaalien aikana la/su ei voida myöntää aikuisten lajeja. Nuorten lajeja

voidaan järjestää jokaisena karnevaalipäivänä pl. kilpailevat tapahtumat esim.

piirihuipentumat, Games-tyyppiset kisat

• seuran sisäiset kisat (suljetut ulkopuolisilta) esim. mestaruuskilpailut tulee

anoa seurakisaluokkaan (ei tilastokelpoinen)

• maastot, hölkät ja muut ”ei virallisesti mitatuilla” reiteillä olevat kisat tulee

hakea piirin myöntämiksi

• Piirin myöntämien kisojen nimeksi ei voida laittaa: seurakisa, viikkokisa,

kuukausikisa

• Mahdolliset leirikisat tulee hakea halli/aluekisaluokkaan määräaikaan

mennessä, mikäli niistä halutaan hakea WA-kisaluokkaan.

• Ei sarja/lajimäärävaatimuksia