Vuoden 2023 kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen, vuoden 2025 SM-kilpailujen ja vuoden 2026 Kalevan kisojen hakeminen

18.10.2022

Kilpailujen luokittelu ja hakuajat

Kalevan kisat 2026; haku 15.2.2023 mennessä

Hallikilpailut 2023; haku 20.-31.10.2022 välisenä aikana

Kansalliset kisat 2023; haku 20.–30.11.2022 välisenä aikana

Aluekisat 2023; haku 20.–30.11.2022 välisenä aikana

Piirin myöntämät kilpailut 2023; haku piirien ohjeiden mukaisesti 15.1.2023 alkaen Jokaisen kilpailuluokan tarkemmat hakuohjeet löytyvät ko. kisojen kohdilta.

 

HUOM!

Vuoden 2023 kaikki kilpailut (ulkorata, sisärata, kilpakävely, maantie ja maastot) tulee hakea World Athletics:n järjestelmään, mikäli tulokset halutaan kelpoiseksi WA:lle eli tarkoittaa, että tällöin tulokset kelpaavat WA-ranking:iin, tulosrajoiksi kv.-arvokisoihin, maailman ennätyksiin sekä tilastoihin. Nämä kisat pääsevät ns. Fluokkaan (National Permit). Ilman em. hyväksyntää kisat eivät ole kelpoisia WA:lle, mutta toki ne kelpaavat Suomen tilastoon. Asia koskee seuraavia sarjoja: M/M, M/N22,19,17.

Kisa tulee hakea WA:n järjestelmään viimeistään 70 päivää ennen kisaa, mielellään aikaisemmin. WA laskuttaa kisajärjestäjää 100 USD hallintomaksulla. 

Tästä uudesta järjestelmästä toimitetaan lisätietoa myöhemmin syksyn kuluessa.

 

Hallikilpailut 2023 (hakuaika 20.-31.10.2022).

Kaikki kauden 2023 hallikilpailut tulee hakea lokakuun hakuaikana. Marraskuussa ei enää voi hakea (kv. ja kansallisia) hallikilpailuja. 

Hakulinkki: http://www.kilpailukalenteri.fi/hallihaku/

Huom! Eri linkki kun kesäkauden kisoilla

 

Kansalliset kilpailut 2023 (hakuaika 20.–30.11.2022).  

Kansalliset kilpailut ovat pelkästään ulkoratakauden (rata/kenttäkilpailut) yleisen sarjan kisoja. Loput kisat ovat joko aluekisoja tai piirin myöntämiä. Kansallisia kilpailuja ulkoratakaudelle 2023 myönnetään noin 10-15 kappaletta. Niitä hallinnoi SUL ja alueiden kilpailuvastaavat.  Niitä haetaan sähköisesti hakupalvelun kautta. Hakulinkki: http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/

Kansallisen kisojen lajit koordinoidaan ja päätetään yhdessä kisajärjestäjien ja SUL:n kesken. Kisajärjestäjä esittää lajit sähköisen kilpailuhaun yhteydessä.

 

Kansallisille kilpailuille asetetut hakuvaatimukset

 • yleisen sarjan (M/N) kaikki lajiryhmät kattava lajiohjelma vähintään 12 lajia

(pika- ja kestävyysjuoksu sekä hyppy- ja heittolaji). Mukana voi myös olla 19/17-sarjan lajeja. 15–9-sarjojen lajeja ei saa olla mukana (eikä hakea myöhemminkään piirin myöntämänä ko. tapahtuman yhteyteen).

 • 400 m kestopäällystekenttä. Pinnoite ja suorituspaikat ovat hyvässä kunnossa Live-tulospalvelu

 

Aluekisat 2023 (hakuaika 20.-30.11.2022)

Aluekisoja koordinoivat alueet. Aluekisoja ulkoratakaudelle 2023 haetaan sähköisesti hakupalvelun kautta. Hakulinkki: http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/

Aluekisoihin kuuluvat: 

Ulkoratakilpailut 

Kävelykilpailut

Maantielajien kilpailut

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee merkitä haetun kilpailun luokka esim. puolimaraton ”maantiekilpailut”. Kilpailulle myönnettävän lopullisen luokituksen ja ajankohdan päättävät alueet ja kilpailuvaliokunta hakemusten pohjalta. Luokituksen pohjana ovat lähtökohtaisesti alla esitetyt kilpailuvaliokunnan linjaukset ts. kilpailuvaliokunta voi erikoistapauksissa poiketa annetusta linjasta esim. yhden lajin kutsukilpailu.

HUOM! Vain määräaikaan mennessä sähköisen palvelun kautta haetut kisat huomioidaan. Ei-riittävän lajiohjelman kattavat kilpailut kuuluvat piirien myöntämät -luokkaan. 

 

Ulkoratakilpailut (aluekisat): 

 • ulkoratakaudella oleva kisat
 • pääpaino 19/17-ikäluokan ja yksittäisissä (ei täydellinen lajiohjelma) yleisen sarjan lajeissa
 • kattava lajiohjelma vähintään 12 lajia sis. (pika- ja kestävyysjuoksu sekä hyppy- ja heittolaji) 19/17-sarjoissa
 • monipäiväiset (enintään 3-päivää) nuorten Games-tyyppiset kisat
 • Live-tulospalvelu

 

Kävelykilpailut

 • radalla (m) tai maantiellä (km) järjestetyt kävelykilpailut

Maantielajit sis. maratonit ja puolimaratonit:

 • vain virallisesti mitatuilla maantiereiteillä olevat kilpailut

 

HUOM!

 • seuraottelut ja aikuisurheilijoiden ja muiden järjestöjen -kisat tulee hakea piirin myöntämiksi
 • seuran sisäiset kisat (suljetut ulkopuolisilta) esim. mestaruuskilpailut tulee anoa seurakisaluokkaan (ei tilastokelpoinen)
 • maastot, hölkät ja muut ”ei virallisesti mitatuilla” reiteillä olevat kisat tulee hakea piirin myöntämiksi

Hakurajoitukset kisoille

 • Kalevan kisojen järjestäjä ei voi hakea samalle vuodelle: Muita TV-kisoja sekä SM-kilpailuja (pois lukien hallikisat sekä maantiekisat)
 • lähtökohtaisesti kisajärjestäjä/paikkakunta voi kesän kilpailukauden aikana järjestää yhden televisioitavan yleisurheilukilpailun

HUOM!

 • GP-kisapäiville ei myönnetä kansallisia kisoja tai muita M/N, M/N22-sarjojen lajeja aluekisoihin
 • kansallisten kisapäiviin ei myönnetä muita M/N, M/N22-sarjan lajeja lähialueen aluekisoihin
 • maaottelut tms. ovat yllä mainittujen rajoitusten ulkopuolella
 • muiden tapahtumien vaikutus huomioidaan järjestäjiä päätettäessä

 

Arvokilpailukalenterit

Arvokilpailukalenterit ovat liiton kotisivuilla kohdassa: Kilpailutoiminta - Kilpailukalenterit. Vuoden 2023 kalenteri on erityisen tärkeä tulevia kilpailuja haettaessa, koska sieltä löytyvät GP-kisapäivät, joiden kohdalla on hakurajoituksia. Em. kisojen päivät päätetään ennen kuin kansallisten kisojen hakua alkaa 20.11.2022.

 

 

SM-kilpailujen hakeminen

Kiertojärjestyksen ulkopuolella olevat SM-kilpailut

SM-maantiekävelyt ja SM-hallimoniottelut, SM-maraton ja SM-maantiejuoksut eivät

sisälly kiertojärjestykseen. Näiden kilpailujen kiertoa koordinoi liiton kilpailuvaliokunta, joka pyrkii sijoittamaan maantiekilpailut pääsääntöisesti jo olemassa olevien ja järjestelyiltään hyviksi osoittautuneiden massatapahtumien yhteyteen. Maantielajien SM-kisoissa tulee olla valmius kv.-tason reitin mittaukseen. Hakemuksia voi vapaasti lähettää kaikilta alueilta. Kilpailuvaliokunta ei kuitenkaan ole sidottu ehdokasvalinnassaan rajoittumaan pelkästään hakemuksen lähettäneisiin järjestäjätahoihin. Myöskään Kalevan kisat eivät sisälly kiertojärjestykseen, vaan sitä voidaan hakea vapaasti (kisan hakeminen kohdassa Kalevan kisat).

Toivottavaa on, että maantiekävelyiden, hallimoniotteluiden, maratonin, maantiejuoksujen ja maastojen yhteydessä järjestetään myös SAUL:n SM-kilpailut.

 

Kalevan kisat 2026

Suomen Urheiluliitto julistaa vuoden 2026 Kalevan kisat haettaviksi SUL:n mestaruuskilpailusääntöjen kohdan 2.3 (Kalevan kisojen tarjoukset) mukaisesti. Kalevan kisojen hakutarjouksesta tulee selvitä:

 • seuran/seurojen luokka
 • kentän tekninen varustelu, pinnoitteen ikä sekä ratojen määrä
 • katsomotilojen määrä
 • muut mestaruuskilpailu- ja WA:n sääntöjen mukaiset vaatimukset suorituspaikoille
 • paikkakunnan majoituskapasiteetti
 • edellytykset järjestää urheilullisesti ja yleisöystävällisesti hyvät kisat
 • kaupungin/kunnan tuki ja muut suunnitelmat tapahtumaan liittyen

 

Erityisen tärkeätä on liittää hakemukseen kentän ja sitä ympäröivien alueiden tarkka käyttösuunnitelma sekä myös kaupungin/kunnan kirjalliset luvat siinä tapauksessa, että kisoja varten tarvitaan jotain huomattavia erikoisjärjestelyjä.

Kalevan kisojen urheilukentän on oltava vapaa mainoksista SUL:n ja järjestäjien käyttöön.

Kalevan kisojen viralliselle hakulomakkeelle (liiton kotisivuilta kohdasta kilpailutoiminta – Kilpailujen hakeminen) tehtävästä tarjouksesta tulee selvitä myös tarjoussumma, SUL:n ja sen nimeämien Kalevan kisojen pääyhteistyöyritysten asettamien velvoitteiden täyttäminen sekä järjestäjien tai ulkopuolisen tahon antama taloudellinen takuu SUL:lle kisojen tarjoussummasta. Tarjouksen on oltava vähintään yhtä suuri kuin SUL:n hallituksen asettama minimitulostavoite, jotta hakemus tulisi huomioiduksi. Tarjouksen liitteenä tulee olla kisojen alustava tulo- ja menoarvio.

 

Hakemuslomake liitteinen on toimitettava SUL:n toimitusjohtajalle viimeistään helmikuun 15. päivään 2023 mennessä (harri.aalto@sul.fi).

Huom!

Mikäli hakemus ei ole täydellinen kaikkine liitteineen ennen SUL:n hallituksen käsittelyä, niin hakemusta ei voida käsitellä kevään liittovaltuuston kokouksessa. Ts. hallituksen tulee varmistaa, että hakemus on pätevä. 

 

Lisätiedusteluihin vastaa ja minimitulostavoitteen kertoo toimitusjohtaja Harri Aalto.

 

Tärkeää huomioitavaa kaikkia SM-kisoja haettaessa

Yleiset edellytykset SM-kilpailujen hakemiselle on määritelty Yleisurheilun mestaruuskilpailusäännöissä. Myös yleiset talousehdot on määritelty siellä.

Hakijan on huolehdittava siitä, että ulkokenttien SM-kilpailujen yleiset olosuhdevaatimukset on jo täytetty, tai että tarvittavista kunnostuksista on jo olemassa kuntien vahvistetut päätökset. Etusijalle ovat ne hakijat, joiden kenttäolosuhteet ovat kunnossa jo hakuhetkellä. Nämä olosuhdevaatimukset löytyvät liiton nettisivuilta (Kilpailutoiminta – Olosuhteet – Kentät ja sisähallit). Kalevan kisoille on samassa kansiossa oma olosuhdevaatimusluettelo. Mikäli kentällä ei ole WA:n voimassa olevaa kenttäsertifikaattia, niin tällöin hakijan tulee toimittaa kentän mittauspöytäkirjan hakemuksen yhteydessä.

 

Hakijan tulee varmistaa ennen hakemuksen jättämistä, että varsinaisten kenttäolosuhteiden lisäksi myös muut tapahtuman sujuvaan läpivientiin tarvittavat tilat (media-, sosiaali-, kutsuvieras-, yleisöpalvelu-, majoitus- yms.) ja palvelut ovat ko. tapahtuman luonteeseen nähden riittävät sekä laadultaan että kapasiteetiltaan. 

SM-viestien myöntämisessä tulee ottaa huomioon riittävä majoituskapasiteetti. Lisäksi vähintään 500 hengen katettu katsomo ja järjestävien seurojen viestijoukkueiden määrä. 

Muissa nuorten SM-kisoissa tulee vähintään olla 200 hengen katettu katsomo. Katettu osuus voidaan tehdä väliaikaisella ratkaisulla ja se tulee yltää katsomon istuinosien päälle. Mikäli kate tehdään väliaikaisella ratkaisulla, niin siitä tulee tehdä selvitys ja sitoutua hakijan allekirjoituksella. Selvitys/sitoutuminen tulee liittää hakemukseen.

Erityisesti hakijan tulee varmistaa kilpailijoiden/joukkueiden majoitustilojen riittävyys lähiseudulta.

 

Alueen tulee hakijoita arvioidessaan ja omaa puoltoaan muodostaessa ottaa huomioon edellä mainitut olosuhde- ja majoitusasiat.

 

Mikäli olosuhdeasioissa on kysyttävää tai epävarmuutta, on syytä olla hyvissä ajoin yhteydessä liiton kilpailupäällikköön Mika Muukkaan tarkempien ohjeiden saamiseksi.

 

Huom! 

Kaikkien niiden SM-kilpailujen kohdalla, joiden ohjelmassa on pitkiä heittolajeja, tulee hakemuksen liitteenä olla kisojen varsinaisen kilpailukentän käytöstä päättävän tahon antama kirjallinen vahvistus siitä, että kaikki kisojen virallisessa ohjelmassa olevat lajit (myös moukari) saadaan suorittaa kyseisellä kilpailukentällä!

Edelleen hakijan tulee huomioida, että SUL:n haltuun jäävät seuraavat mainosoikeudet:

 • sisäkentän mainospaikat
 • 30 m laitamainostilaa hyvältä TV-näkyvyysalueelta
 • kilpailunumeroiden mainostila

Huom! SM-kisojen, jossa paikalla on TV, kohdalla tehdään mainosoikeuksista erillinen laajempi yhteistyösopimus SUL:n ja kisojen järjestäjän kesken. Ts. mainostilat/määrät voivat olla erilaisia, mitä edellä lueteltu.

 

SUL:n hallituksen päätöksen mukaisesti kaikki TV-sopimusasiat käsitellään, koordinoidaan ja hyväksytään SUL:ssa. Tämä merkitsee myös sitä, että kaikki televisiointeja koskevat neuvottelut hoitaa liiton toimitusjohtaja Harri Aalto.

Kilpailuvaliokunta päättää SM-kisojen ajankohdan. Kalevan kisojen ja SM-hallien ajankohta tulee pääsääntöisesti olemaan WA:n antaman aikaikkunan sisällä. Jo hakuvaiheessa tämä on syytä ottaa selville, onnistuuko kisan pitäminen annetussa aikaikkunassa.

 

Mikäli mestaruuskilpailusääntöihin tehdään hallituksen päätöksellä muutoksia, koskevat muutokset automaattisesti myös jo myönnettyjä SM-kisoja.

 

SM-kisojen alueellinen kiertojärjestys 2021 – 2025

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

SM-viestit

Pohjoinen

Etelä

Lounas

Länsi

Kaakko

SM-maastot

Itä

Lounas

Etelä

Kaakko

Länsi

SM-hallit M/N

Länsi

Itä

Etelä

Lounas

Länsi

SM 22-19

Lounas

Länsi

Lounas

Etelä

Etelä

SM 17-16

Etelä

Lounas

Länsi

Itä

Lounas

SM 15-14

Länsi

Etelä

Kaakko

Etelä

Lounas

SM-hallit 22-19-17

Lounas

Etelä

Pohjoinen

Länsi

Etelä

SM-moniottelut, nuoret

Etelä

Kaakko

Länsi

Lounas

Pohjoinen

 

 

Alue/piirinmestaruuskisat

Alueet/piirit päättävät itsenäisesti alue/piirinmestaruuskisojen muodot. Ajankohdat sovitetaan muun kansallisen kalenterin kanssa, jottei tule päällekkäisyyksiä. 

Alueiden kilpailuvastaavat

Alueiden kilpailuvastaavat ovat kaikki SUL:n kilpailuvaliokunnan jäseniä. He auttavat tarvittaessa kilpailujen hakijoita sopivan päivämäärän valinnassa.

 

Lounainen alue

(Häme, Sat, VS, ÅID)

Harri Samuelsson

e-mail: harri.samuelsson@ippnet.fi p. 050 555 1391

 

Lisätietoja: https://www.yleisurheilu.fi/kilpailujen-hakeminen/