HämSY:n vuosikokous 9.11.2021

26.10.2021

Jarkko Finni tähtivieraana vuosikokouksessa!

Hämeen Seudun Yleisurheilu ry:n vuosikokous/piiriparlamentti

 

AIKA             Tiistaina 9. marraskuuta 2021 klo 18.30, valtakirjojen tarkastus 18.00 – 18.20

PAIKKA       Ratinan stadionin kahvio, os. Ratinan Rantatie, Tampere

 

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus, pj. Jarmo Hakanen

2 Valitaan kokouksen toimihenkilöt

                      2.1. puheenjohtaja

                      2.2. sihteeri

                      2.3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

                      2.4. kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan läsnä olevat jäsenet. valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6 Esitetään

                      6.1. toimintakertomus 1.10.2020 – 30.9.2021

                      6.2. tilinpäätös 1.10.2020 – 30.9.2021

                      6.3. tilintarkastajien lausunto

7 Päätetään

                      7.1. tilinpäätöksen vahvistamisesta

7.2. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8 Esitetään ja hyväksytään

                      8.1. toimintasuunnitelma 1.10.2021 – 30.9.2022

         8.2. liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle toimintakaudelle

                      8.3. taloussuunnitelma 1.10.2021 – 30.9.2022

9 Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja toimintakaudelle 1.10.2021 – 30.9.2023

10 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

                      Esitys: 1+9 (sama kuin edelliskausina)                   

11 Valitaan neljä (huom kohta 9) jäsentä hallitukseen toimikaudelle 1.10.2021 – 30.9.2023

Erovuorossa ovat Harri Samuelsson IkaalU, Kirsi-Marja Koskela HlT, Risto Heinonen KangU-68, Markku Ruonavaara LeKiYU

Hallituksessa jatkavat toimikauden 30.9.2022 loppuun:

Jukka Heimonen TU-38, Esa Kivioja NoU, Jouko Lehtonen ForssSa, Kari Uolamo ToiVa, Ria Väisänen TP                                        

12 Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö toimikaudelle 1.10.2021 – 30.9.2022

Tilintarkastajana on toiminut Markku Ala-Mettälä (Kalle Mäkelä).

13 Muut asiat

14 Kokouksen päätös

Liitteet